Novi proizvodi u okviru Sektora poslovanja sa privredom – Domaći i međunarodni faktoring

VTB banka a.d. Beograd, članica VTB Grupe, sa zadovoljstvom obaveštava da je portfolio proizvoda Sektora poslovanja sa privredom proširen za dodatna dva proizvoda.

VTB banka a.d. Beograd počela je sa operativnim poslovanjem u domenu domaćeg faktoringa. U Republici Srbiji, faktoring je prvi put regulisan posebnim zakonom 2013. godine pri čemu se jasno definišu uslovi i načini obavljanja poslova. Na ovaj način VTB banka a.d Beograd u mogućnosti je da finansira poslovanje domaćih klijenata otkupom kratkoročnih potraživanja.

VTB banka a.d. Beograd uskoro će biti u mogućnosti da postojećim i potencijalnim klijentima ponudi usluge i međunarodnog faktoringa, oslanjajući se na najveću faktoring kompaniju u Ruskoj Federaciji, VTB Factoring. VTB Factoring, kao deo VTB Grupe aktivna je članica IFG i FCI udruženja. Međunarodni faktoring namenjen je prvenstveno domaćim izvoznicima na tržište Ruske Federacije, ali i svim ostalim zainteresovanim korisnicima. Fokus poslovnih aktivnosti VTB banke a.d. Beograd u domenu Sektora poslovanja sa privredom, je na određenim industrijama kao što su: prehrambena industrija, zemljoradnja, izvozno-orjentisane proizvodne kompanije. Samo tokom prošle godine, Rusija je uvezla prehrambenih proizvoda u ukupnoj vrednosti od 40 milijardi dolara. Republika Srbija je, kada je reč o izvozu hrane u Rusiju za poslednje četiri godine napravila veliki iskorak, odnosno rast sa 80 miliona na 300 miliona dolara. Na osnovu ovih podataka nazire se mogućnost povećanja izvoznih aktivnosti u Rusiju. Sa ciljem pružanja podrške izvoznicima na tržište Ruske Federacije, VTB banka a.d. Beograd omogućila je finansiranje u okviru međunarodnog faktoringa u sledećim valutama: RUB, EUR i USD.

‘’U ovu godinu VTB banka a.d. Beograd ulazi sa ponudom novih proizvoda u segmentu poslovanja sa pravnim licima, obogaćujući je faktoring uslugom. Aktuelnu ekonomsku situaciju, kompanije koje se bave izvozom na teritoriju Ruske Federacije prepoznaju kao potencijalnu šansu. VTB banka a.d. Beograd proširivanjem portfolia proizvoda i usluga, spremna je da u potpunosti odgovori na zahteve i pruži potporu poslovnim aktivnostima izvoznika’’, izjavio je Markus Ferstl, Predsednik Izvršnog odbora VTB banke a.d. Beograd.

‘’Trenutno naporno radimo na razvijanju faktoring instrumenata u zemljama članicama VTB Grupe. Ove oblasti su za nas veoma obećavajuće, s obzirom da mnoge Ruske kompanije koriste ove finansijske instrumente na dnevnom nivou u cilju promovisanja poslovanja i ojačavanja stabilnosti’’, izjavio je Anton Musatov, Generalni direktor VTB Factoring.