On-line prijava za kredit

* označava obavezan unos1. Potvrda o zaposlenju overena u preduzeću - štampajte u 1 primerku
2. Rešenje o administrativnoj zabrani overena u preduzeću - štampajte u 2 primerka
3. Zahtev za kredit popunjen i potpisan od strane korisnika kredita
4. Saglasnost za kreditni biro potpisana od strane korisnika kredita + 246 dinara za povlačenje izveštaja kreditnog biroa
5. Dvostrana kopija lične karte korisnika kredita
6. Overena potvrda banke o stanju duga po kreditu ili kartici koja se refinansira
7. Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
8. Obračunske liste za poslednjih 6 meseci
* označava obavezan unos


Vrste datoteka koje se prihvataju: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maksimalna veličina datoteke: 2mb.