VTB banka aktivna u Srbiji

Dana 16.9.2013. godine ruska VTB banka i zvanično započinje svoje poslovne aktivnosti u Srbiji, kao VTB banka a.d. Beograd. U aprilu ove godine Vnještorgbank (VTB) je postala stoprocentni vlasnik akcija Moskovske banke Beograd, koja je od 2011. godine bila članica VTB grupe. VTB banka, koja je najvećim delom u državnom vlasništvu, druga je po veličini banka u Rusiji i članica je VTB grupe.

VTB grupa obezbedjuje globalne finasijske usluge, uključujući i bankarsko poslovanje sa fizičkim i pravnim licima, kao i investiciono bankarstvo; brokerske i druge berzanske usluge; osiguranje; upravljanje penzijskim i drugim fondovima; faktoring, lizing i dr. i poseduje veliku međunarodnu mrežu u okviru koje nudi sveobuhvatan spektar usluga klijentima u više od 20 zemalja u Evropi, Aziji i Africi.
Već postojeće ekspoziture Moskovske banke u Beogradu i Novom Sadu nastavljaju svoje poslovne aktivnost pod prepoznatljivim znakom VTB grupe, a najavljue se i otvaranje nove ekspoziture VTB banke u Beogradu već u oktobru ove godine.