Efektiva
kupovni
Efektiva
prodajni
CHF 109.4640 113.9320
EUR 119.1965 123.8137
RUB 1.7542 1.9388
USD 106.3929 110.7355